Papper

Bestruket papper
Ett papper med en speciell beläggning som är pålagd på en eller båda sidor av pappret i syfte att göra pappersytan jämnare, vilket också gör att trycket blir bättre och skarpare.

Obestruket papper
Obestruket papper används ofta vid tryck av tidningar och böcker. Det är också vanligt att sådant papper ytlimmas för att få en starkare yta.