Upplösning

Ppi
Bildupplösning syftar på tätheten av pixlar i en bild i ppi (Pixels Per Inch). Om en bild har 72 ppi (skärmupplösning) betyder det att en kvadrattum av bilden innehåller 5184 pixlar (72 pixlar bred x 72 pixlar hög= 5184). Ju fler pixlar desto högre (finare) upplösning (se även pixel).

Dpi
Dpi (dots per inch) är ett mått som anger upplösningen på en skrivare och talar om hur många punkter som kan skrivas ut inom en kvadrattum.