A-format

Standardformatet för trycksaker och affischer.

A7: 74 x 105 mm

A6: 105 x 148 mm

A5: 148 x 210 mm

A4: 210 x 297 mm

A3: 297 x 420 m

A2: 420×594 mm

A1: 594×840 mm

A0: 840×1188 mm