Vill ni ha utfall och skärmärken?

Svar: Det är mycket viktigt att vi får ett utfall på 3-5 mm samt skärmärken oavsett produkt. Allt för att säkerställa det förväntade resultatet på slutprodukten.

Använd gärna filöverföringstjänster som t.ex WeTransfer, Sprend, Skicka filen och liknande när ni skickar in materialet.