Vilken upplösning, dvs hur många dpi, behöver bilden vara i när ni trycker ex Roll-Ups?

Svar: 150 dpi i skala 1:1, dvs i full skala. Titta gärna på er tryckfil i 100 % för att se hur bilder och texter ser ut.

Använd gärna filöverföringstjänster som t.ex WeTransfer, Sprend, Skicka filen och liknande när ni skickar in materialet.