Föredrar ni CMYK eller RGB?

Svar: Helst CMYK med Fogra 39.
Undvik att blanda RGB och CMYK då detta kan ställa till problem vid tryckningen.

Använd gärna filöverföringstjänster som t.ex WeTransfer, Sprend, Skicka filen och liknande när ni skickar in materialet.