Vad föredrar ni RGB eller CMYK?

Svar: Helst CMYK med Fogra 39.